Welkom bij de Kinder Comfort Teams

Wat is een Kinder Comfort Team?

Een Kinder Comfort Team is een multidisciplinair team in een ziekenhuis, dat streeft naar het realiseren van optimale palliatieve zorg voor alle kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening en hun gezin. Binnen het team is er medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.

Een Kinder Comfort Team heeft een consultatieve functie, en neemt in principe de behandeling niet over, maar kan op verzoek behandelaars ondersteunen, faciliteren en adviseren. De zorg voor kind en gezin blijft in vertrouwde handen, maar expertise, vaardigheden en kennis zijn via korte lijnen bereikbaar en beschikbaar. In Nederland zijn Kinder Comfort Teams in ontwikkeling. Via deze website willen we u op de hoogte houden van de activiteiten.

In Nederland zijn jaarlijks ruim 5000 kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening. Ongeveer 1400 kinderen overlijden jaarlijks. Veel van deze kinderen en hun familie hebben recht op palliatieve zorg, aangepast aan hun eigen mogelijkheden en persoonlijke wensen.

Wat is kinderpalliatieve zorg?

Kinderpalliatieve zorg is een actieve benadering die gericht is op  de kwaliteit van leven van kinderen (en hun naaste familie) die te maken hebben met een levensbedreigende  of levensduur beperkende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Kinderpalliatieve zorg vereist dus een multidisciplinaire aanpak.

Kinderpalliatieve zorg is geen synoniem voor stervensbegeleiding, terminale zorg of einde-van-leven zorg. Kinderpalliatieve zorg begint als de ziekte gediagnosticeerd is, en gaat door ongeacht of het kind ziekte specifieke behandeling krijgt, en waarbij wordt gelet op de fysieke, psychologische en sociale wensen van het kind. Kinderpalliatieve zorg wordt toegepast en georganiseerd in de situatie waarin de patient zich bevindt: in een ziekenhuis, een instelling, of thuis. Het actief bieden van kinderpalliatieve zorg helpt om kwaliteit van leven van de hele familie te verbeteren, gedurende het gehele (vaak langdurige) ziekteproces.